Tuganirre

Ibintu utagomba gusiga mu gihe uri mu ndege!

13/06/2019
indege itangiye kuguruka

Muraho, igihe cya vacances (summer vacation) kiregereje! Ni muri urwo rwego dushaka kuganira ku bintu ugomba kwitwaza mu gihe uri mu ndege. Urugendo rwamasaha menshi uri mu ndege ruravuna ndetse rimwe na rimwe rugatera ubwoba. Ark hari ibintu utagomba gusiga mu ndege byagufasha kumva uri comfortable uko bishoboka kose.

Video tugiye kureberaho ni iy’umukobwa uzafata indege y’amasaha 8. Ni igihe kirekire kuri bamwe ariko kandi nanone hari nabamara iminsi mu rugendo. Ibintu yitwaza twizeyeko hari bamwe muri mwe biri bufashe.

Passport

Iki nicyo kintu cya mbere utagomba kwibagirwa aho ari ho hose. Udafite passport yawe ntahantu wabasha kujya. Ku bantu baba bafite connecting flights icyaba cyiza ni uko umenya ahantu hamwe uyibika muri sac ku buryo umenyako iyo utayifite mu ntoki ariho iba iri.

Akantu ko gutwaramo utuntu twingenzi

Kuberako uyu mukobwa carry on ye ari valise ntoya, afite akandi ka mallette gato aheka ku mugongo. Avugako ariho ashyira ibintu bya ngombwa nka boarding pass, passport, chewing gum nibindi. Akantu kose wumva ukeneye gushyikira vuba. Ku bantu bashaka kwitwaza backpack ?(mallette baheka) cyangwa handbag ?(isakoshi) wakitwaza akandi gato gakwirwamo kameze nka porte money.

Sunglasses ?

Bitewe naho ugiye ushobora gukenera kwitwaza sunglasses. Uri buhagere hakiri ku manywa cyane cyane muri été (summer) ni ingenzi kuba uzifite ngo izuba ritakwica. Ikindi kandi mu gihe wagize urugendo rurerure, zifasha guhisha umunaniro waba ufite. Lunettes uzishyize muri valise irimo ibintu byose zishobora kumenekeramo, niyo mpamvu kuzitwara muri bagages a main ari byiza.

Headphones ?

Mu rugendo urwo arirwo rwose rurerure, ecouteurs ni ingenzi. Urazambara ukumva indirimbo cyangwa ukareba film bigatuma igihe cyihuta kurushaho. Avugako akunda kwitwaza ubwoko bubiri: headphones zimwe wambara hejuru ku mutwe na zimwe nto zijya mu matwi mu imbere. Impamvu abikora gutya nuko iyo agitangira urugendo yambara inini zikamufasha kutumva ibiri kubera hirya no hino ye. Iyo hashize igihe zitangiye kumubangamira, arahindura akambara intoya.

Sleeping mask

Tuganire: umukobwa uryamye wambaye sleeping mask

Iyo uri mu ndege ukambara sleeping mask yawe abantu bose bakuri hafi bamenyako igihe kigeze cyuko ushaka kuryama. Iyo hari nkumuntu ukwicaye iruhande uri gusoma yacanye itara ukaba ushaka ko urumuri rutakubangamira, sleeping mask ni iya mbere. Ikindi kandi ituma aba hôtesse de l’aire bataguma bagukangura.

Chewing gum

Zirafasha cyane cyane ko uba ugiye kumara amasaha menshi mu ndege utavuga. Urya chewing gum zikagufasha kutanuka mu kanwa. Ikindi kandi guhekenya bituma amatwi adakomeza kukurya.

Amasogisi ashyushya

Kubera indenge ziba ziri mu kirere harakonja, hari igihe uryama wabyuka ukumva ibirenge byabaye barafu. Kwitwaza amasogisi ashyuha ni ingenzi cyane cyane ku bantu badashobora gusinzira iyo ibirenge byabo bikonje. We iyo akigera mu ndege akuramo inkweto akambara amasogisi ye akaza kongera kuzisubizamo indege igiye guhagarara.

Neck pillow

Kugirango ubashe gusinzira neza mu ndege uba ukeneye umusego. Imisego yakorewe gushyirwa ku ijosi cyane cyane. Nubwo avugako hari igihe umubangamira, kuwitwaza ntuwukenere biruta kuwukenera utawufite.

Imiti igabanya uburibwe

White Pills and Bottle on wooden table

Imiti ikugabanyiriza uburibwe ni ingenzi mu gihe warwarira nkumutwe mu ndege. Cyangwa ku bakobwa n’abagore ukaba uri mu mihango ikurya. Kwicara mu ndege uri bumaremo amasaha agera kuri 10 cyangwa arenga uri kubabara si ibintu.

Ibintu by’isuku yumubiri

Ibintu byo kwita kwisuku y'umubiri wawe

Kubera uba ugiye kumara igihe kitari gito, ukenera kwigirira isuku uko bishoboka. Afite aka bag gato afitemo ibintu nka tissues (papiers mouchoirs), colgate, uburoso bw’amenyo, hand sanitizer, deodorant, wet wipes, feminine wipes, amavuta yo mu maso,roll-on perfume, n’ibindi. Atanga urugero rw’ukuntu abikoresha afata ako kabag akajya muri toilettes akihanagura mu kwaha akoresheje wet wipes ubundi akisiga deodorant. Agakora n’ibindi byose akavamo asa neza. Ufite ama connecting flights ufite igihe uri bumare muri airport, wakisukurira muri toillettes zaho. Ibi byose ni ibintu utagomba gusiga uri mu ndege.

Electronics

Ibintu bya nyuma y’itwaza ni laptop, phone n’imigozi y’abyo. Ikintu cyose kiri electronic waba ufite kukigendana muri baggages a main ni igitecyerezo cyiza. Kimwe cyo wabasha kurebera film kuri ipad cyangwa ukumva indirimbo kuri phone ? (wabanje kubishyira kuri flight mode of course).

Umupira w’imbeho

Ikintu cya nyuma avuga ni ukwitwaza umupira wimbeho. Ya mbeho kare twavuze ibirenge bigira, sibyo gusa. INDEGE ZIRAKONJA. Ntuzibagirwe umupira ugushyushya ukamera nkakaringiti gato.

Mu gihe ibyinshi mu bintu by’ingenzi yabivuzeho, ibyo umuntu akenera biterwa nuko ameze nibyo akunda. Nku rugero mu mwanya wa film, hari abantu bakunda gusoma bakitwaza ibitabo. Icyo wumva cyagufasha kutarambirwa no kutabangamirwa, ujye ucyitwaza. Ibi bintu utagomba gusiga mu ndege bishobora guhinduka kuri buri muntu.

Murakoze cyane gusoma :-), kuwaba afite urugendo: urugendo ruhire muzagereyo amahoro! Muzagaruke musome n’izindi nkuru. Dushyiraho inkuru nshya buri wa kane. See ya ?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply